Griżma tal-Morda

blessing_of_sickIs-Sagrament tal-Griżma tal-Morda jingħata lil min jitolbu skond il-ħtieġa. Min jixtieq jirċievi dan is-Sagrament jista’ jkellem lil xi ħadd mis-saċerdoti jew mill-Ministri Starordinarji tat-Tqarbin. Dak li jkun jista’ wkoll jibgħat jgħarrafna permezz ta’ e-mail jew telefonata.