Qrar u Quddies

Tixtieq tqerr?

Il-Qrar isir fil-knisja jew fis-sagristija qabel jew wara l-Quddiesa.

Inkella ċempel l-uffiċċju parrokkjali għal appuntament.

 

Ħinijiet tal-Quddies

Mit-Tnejn sas-Sibt: 7.00a.m., 8.30a.m. u 6.00p.m.

Ħdud u Festi: 7.00a.m., 8.30a.m., 10.00a.m. u 6.00p.m.

Il-Quddiesa bis-Sagrament tal-Magħmudija issir il-Ħadd filgħodu (darba fix-xahar) fil-11.00a.m.

Il-Quddiesa bis-Sagrament taż-Żwieg issir f’dawn il-ħinijiet: matul il-ġimgħa fis-7.00p.m.; is-Sibt filgħaxija fis-7.15p.m. ; il-Ħadd filgħodu fil-11.15a.m. u l-Ħadd filgħaxija fis-7.15p.m.