Katekiżmu għat-Tfal

Sena Kateketika Ottubru 2015  Ġunju 2016

 

Il-ġenituri tat-tfal li ser jitħejjew għal-Ewwel Tqarbina (tfal tal-year 2) iridu jiktbu lil uliedhom għall-klassi tal-katekiżmu billi jiġu l-uffiċċju parrokkjali. Iridu jġibu magħhom kopja taċ-ċertifikat tal-magħmudija ta’ wliedhom.

It-Tnejn 5 t’Ottubru: Jibda t-tagħlim għat-tfal kollha.

Il-Ħamis 15 t’Ottubru: Fis-6.00p.m. ikollna quddiesa g]at-tfal kollha tal-klassijiet tal-katekiżmu u wara noħorġu purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju.

Ġranet u ħinijiet tal-klassijiet tal-katekiżmu:

Bniet ta’ year 2: It-Tnejn u l-Ħamis mill-4.30 sal-5.15 p.m.

Bniet ta’ year 3 u 4: It-Tlieta u l-Ħamis mill-4.30 sal-5.15 p.m.

Bniet ta’ year 5 u 6: It-Tnejn u l-Ġimgħa mill-4.30 sal-5.15 p.m.

Bniet ta’ form 1: It-Tlieta u l-Ħamis mill-4.30 sal-5.15 p.m.

Bniet tal-Griżma (form 2): It-Tlieta u l-Ħamis mill-5.15 sas-6.00 p.m.

Subien ta’ year 2 u 3: It-Tnejn u l-Ġimgħa mill-4.30 sal-5.15 p.m.

Subien ta’ year 4: It-Tnejn u l-Ħamis mill-4.30 sal-5.15 p.m.

Subien ta’ year 5: It-Tnejn u l-Ġimgħa mill-4.30 sal-5.15 p.m.

Subien ta’ year 6 u form 1: It-Tnejn u l-Ħamis mill-5.30 sas-6.15 p.m.

Subien tal-Griżma (form2): It-Tnejn u l-Ħamis mill-4.30 sal-5.15p.m.