Żwieġ

marriageIl-Quddiesa bis-Sagrament taż-Żwieg issir f’dawn il-ħinijiet: matul il-ġimgħa fis-7.00p.m.; is-Sibt filgħaxija fis-7.15p.m.; il-Ħadd filgħodu fil-11.15a.m. u l-Ħadd filgħaxija fis-7.15p.m.

Fil-parroċċa tagħna, l-Kors ta’ Kana bi tħejjija għaż-Żwieġ jibda fl-ewwel jew it-tieni Ħamis t’Ottubru. Il-laqgħat isiru fiċ-Ċentru Parrokkjali u jibdew fis-7.30p.m. Ir-reġistrazzjoni għall-Kors ta’ Kana tibda, normalment, mal-bidu ta’ Settembru u biex koppja japplikaw iridu jmorru huma stess fl-uffiċċju parrokkjali.