Qrar

Il-qrar isir fil-knisja, qabel jew wara l-quddies. Min ikun jixtieq appuntament għall-qrar għandu jċempel l-uffiċċju parrokkjali.