Tqarbin

eucharist1L-Ewwel Tqarbina tingħata lit-tfal ta’ seba’ snin (tfal li l-iskola jkunu year 2) f’wieħed mill-ħdud ta’ Ġunju.

It-Tqarbin lill-morda fi djarhom isir matul il-ġimgħa u nhar ta’ ħadd mill-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin u fl-ewwel ġimgħa tax-xahar mill-Kappillan.

Min ikun jixtieq jirċievi t-tqarbin id-dar, jista’ jkellem lil xi ħadd mis-saċerdoti tal-parroċċa jew mill-Ministri Starordinarji tat-Tqarbin. Dak li jkun jista’ wkoll jibgħat jgħarrafna permezz ta’ e-mail jew telefonata.