Importanti

Talba għall-Familja

Mulej Alla tagħna, f’idejk nafdaw l-imħabba, il-fedeltà u l-għaqda tal-familji kollha Maltin u Għawdxin. Ħa tkun it-Trinità, li hi komunità magħquda – Tliet Persuni, Alla Wieħed – il-mudell ewlieni, li jagħti sens u saħħa lill-familji tagħna. Żommna magħqudin fik, għax…
Aqra aktar