Tag Archive: konservazzjoni

Installazzjoni ta’ sistema elettronika ta’ monitoraġġ

Fil-knisja dalwaqt issir l-installazzjoni ta’ sistema eletronika biex tinġabar informazzjoni dwar l-istat tal-binja u dwar iċ-ċaqliq li qed nosservaw f’xi postijiet. Din l-informazjoni ser tkun utli ħafna ħalli naslu biex nifhmu x’intervent ser ikun hemm bżonn li jsir fil-futur biex nikonservaw il-knisja.