Author Archive: il-Kappillan

Diċembru 2014

Ġesu sar bniedem għax iħobbna. Għax Ġesu sar bniedem, il-bniedem ma baqax jibki mingħajr ma jistabar. It-twelid ta’ Ġesu ta sens ġdid lill-ħajja kollha tagħna. Ir-rgħajja ħallew kollox warajhom: telqu n-nagħaġ tagħhom u marru jiġru jfittxu lil Ġesu. Jekk aħna…
Aqra aktar

Installazzjoni ta’ sistema elettronika ta’ monitoraġġ

Fil-knisja dalwaqt issir l-installazzjoni ta’ sistema eletronika biex tinġabar informazzjoni dwar l-istat tal-binja u dwar iċ-ċaqliq li qed nosservaw f’xi postijiet. Din l-informazjoni ser tkun utli ħafna ħalli naslu biex nifhmu x’intervent ser ikun hemm bżonn li jsir fil-futur biex nikonservaw il-knisja.